Κρύσταλλα διπλά-ενεργειακά

Ενεργειακά κρύσταλλα διπλά

Καλύτερη θερμομόνωση ( χαμηλότερος συντελεστής θερμοχωρητικότητας U-value )

Καλύτερη ηλιοπροστασία ( χαμηλότερος συντελεστής g-value / Ηλιακός Παράγων )

Χαμηλότερη Αντανάκλαση

Δυνατότητα χρήσης του υαλοπίνακα είτε θερμικά ενισχυμένου, είτε σέκιουριτ.