Πτυσσόμενες γυάλινες πόρτες

Πτυσσόμενα

Πτυσσόμενα για προσόψεις καταστημάτων με μηχανισμό πιστοποιημένο για καλή λειτουργία σε φινίρισμα αλουμινίου ή inox.

Με τις πτυσσόμενες γυάλινες πόρτες έχετε:

  • Βέλτιστη θερμομόνωση
  • Εξοικονόμηση χώρου
  • Αντικλεπτική ασφάλεια
  • Υψηλή λειτουργικότητα
  • Άριστη κύληση